Wednesday, July 18, 2007

0 Isang Maikling Litanya

Isang gabi habang nakahiga ako ay may ilang kataga na pumasok sa aking utak. Random ang pagdating niya. Whether you like it or not, narito na ang sinasabi ko na siyang sinang-ayunan ko:
 
"If these people are really logical thinkers, then they should see why do these progressive groups are shouting at the streets, why do people from the provinces end up living near the railways and under the bridges? Have they seen that too? I think no. It is easy for them to criticize what we are doing by saying: It leads to nowhere. But what have they done? Nothing. It is hard for them to fight for a stand or a cause that would take away their comfort zones. They prefer to remain quiet or they may be doing a lot of noise but they are trying to distract away people from the real issues.
 
Minamaliit nila ang kakayahan ng masa, mag-aaral at manggagawa na mag-isip at kumilos para baguhin ang kalagayan nila sa buhay sa pamamaraang nais nila."

Iyun lang. Naputol na doon ang iniisip ko. Magulo ang pagkakadating sa akin kaya magulo ang naisulat ko.

Bahala ka na humusga.
 

Project Dennio Some Rights Reserved © 2012 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates - |- Content and Visual Modifications by Jose Dennio Lim